2022 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Kuralları

Duyuru Tarihi: 18 Mart 2022 -A+


YARIŞ KURALLARI

Madde 1.

Birleşmiş Milletlere bağlı Meslekî bir Organizasyon olan Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu – Intersteno’nun Yönetmelikleri uyarınca Dünya genelinde yapılan Şampiyonalar çerçevesinde “2022 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası” da her düzeydeki resmî ve özel öğretim kurumlarının öğrenci ve mezunlarıyla her yaştaki bilgisayar kullananları, bilimsel ve daha verimli yöntemlerle çalışmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Madde 2.

Öğrenciler, kendi okullarındaki bilgisayar dersliklerinde, Okul Yönetiminin ve Öğretmenlerin sorumluluğunda internete bağlanarak yarışa katılabilirler.

Öğrenci olmayan yarışçılar, Yarış sorumluluklarını üstlenecek bir Öğretim Kurumunda, Yarış sırasında kendisinden sorumlu olacak Öğretmen ve Intersteno Türkiye Temsilciliğinin sorumluluğu ile birlikte, sampiyons@gmail.com adresine gerekli bilgileri ileterek kayıtlarını yaptırabilirler ve Şampiyonaya yine o Okulun sorumluluğu ile görevli Öğretmenin denetim ve gözetimi altında katılabilirler.

Madde 3.

Yarışta kullanılacak olan bilgisayarların her birinin:

Yazılımlarının, Microsoft Windows XP ve üstü sürümlerinin olması, Donanımlarının, Pentium-4 ve üstü uyumlu olması,

İnternet ADSL bağlantı hızının 1 Mbit ve üstü olması, Mümkünse Kesintisiz Güç Kaynağının bulunması,

gerekmektedir. Aksi takdirde yarış sırasında meydana gelebilecek her türlü yazılım, donanım arızaları ve elektrik kesilmeleri sonucunda yarıda kalan yarışlar bir kez daha tekrarlatılmayacaktır.

Madde 4.

Yarışlar, 10′ar dakikalık testlerin hızlı ve olabildiğince hatasız yazılmasıyla yapılır.

Anadil ve Çok Dilli olarak 2 ayrı liste ile değerlendirilen yarış kuralları (barajlar) her dil için aynıdır. Bu yarışmadan itibaren Japonca da 17. Dil olarak Latin alfabesiyle yazılmak üzere dil listesine eklenmiştir. 2022 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası, Bilgi İşlem Federasyonu – Intersteno’nun görevlendirdiği Georgette Sante (Belçika) – Marco Olivo (İtalya) organizatörlüğü ile Marco Olivo’nun TAKI programı üzerinden, www.intersteno.org sitesinden yapılır.

Madde 5.

2022 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası finallerine katılabilmek için;

  • 12 ve küçük yaştaki yarışçılar için dakikada en az 150 vuruşu en çok %1 hata,
  • 13 – 16 yaş arası yarışçılar için dakikada en az 180 vuruşu en çok %1 hata ile,
  • 17 – 20 yaş arası yarışçılar için dakikada en az 200 vuruşu en çok %1 hata ile yazmak gereklidir.
  • 21 ve yukarısı yaştaki büyük yarışçılar için ise dakikada en az 240 vuruşu en çok %0,5 (yüzde yarım=binde 5) hata ile yazmak gereklidir.

Sözcükler arasındaki boşluklar da birer vuruş, büyük harf tuşuyla yazılan harf ve imler ikişer vuruş sayılır. 10 dakikalık yarış sürecinin bitiminden sonra: Yazarken fark edilip ANINDA (BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE) DÜZELTİLMEMİŞ her hatanın 50 vuruş ile cezalandırılmasıyla belirlenen puanlar sıralama listesinde yer alır.

Madde 6: Sıralama Listeleri (Kategoriler)

  • 12 Yaşına kadar: Küçükler Kategorisi (2010 ve sonrasında doğumlular)
  • 13 – 16 Yaş arası: Öğrenciler Kategorisi (2006, 2007, 2008, 2009 yılları doğumlular)
  • 17 – 20 Yaş arası: Gençler Kategorisi (2002, 2003, 2004, 2005 yılları doğumlular)
  • 21 Yaş ve üzeri: Deneyimliler Kategorisi (2001 yılı içinde ve öncesi doğumlular) Listeler, katılan yarışçıların başarı derecelerine göre sıralanmasından oluşur.

Yarış metinleri, Dünya Şampiyonası Intersteno Jüri Başkanı (Belçika) tarafından, yarışçıların kayıtlı oldukları dillere göre hazırlanır.

Madde 8.

2022 Dünya İnternet Klavye Şampiyonasına Kayıt: 10 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 tarihleri arasındaki günlerde yapılır.

Madde 9.

2022 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Finalleri: 28 Şubat 2022 – 11 Nisan 2022 tarihleri arasında, Okul Yönetimleri – Türkiye Koordinatörlüğü işbirliği ile belirlenen bir gün ve saatte, okul dersliklerinde topluca (aynı anda) yapılır.

Madde 10.

2022 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Katılım Aidatı: Anadil yarışı için 90 (doksan) TL Çokdilli yarış için 120 (yüzyirmi) TL’dir. Şampiyonanın madalya, belge, posta – kurye vb. giderleri için zorunlu olan bu ödemelerin tümü Belçika’daki Genel Sekreterliğe (Türkiye Temsilciliği tarafından Euro’ya çevrilerek) gönderilecek olup, gerekli Katılım Aidatını öde-yemeyecek öğrenciler için Okul Aile Birlikleri veya Koruma Dernekleri yardımcı olmalıdır.

Aidatlar, toptan olarak okul veya kuruluş tarafından TL olarak, aşağıdaki banka hesabına Türkiye Ziraat Bankası Şubesi kanalı ile Intersteno Türkiye Temsilciliği hesabına ödenip, sonrasında hemen yarışçı kayıtları yapılmalıdır.

Küçük meblağlarda, havale masrafları, gönderilecek paradan daha fazla olabildiği için, aşağıdaki listede bulunan hesaba toptan ödenmesi önerilir.

Banka Hesabı:

T.C. Ziraat Bankası Şişli/İstanbul Şubesi

Alıcı: F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği
Şube Kodu: 484
Hesap Numarası: 54027658-5001 sayılı TL Hesabı
IBAN No: TR50 0001 0004 8454 0276 5850 01

Bu transferle ilgili banka havale masrafları öğrencilerden alınmayıp, okullar veya kuruluşlar tarafından karşılanmalıdır. Elektronik banka transferiyle, sadece kısa bir mesajın otomatik olarak gönderileceğini lütfen unutmayıp, havalenizde okul isminizi ve katılımcı sayınızı mutlaka belirtiniz.

Madde 11.

Tüm başarılı olan yarışçılar; okulları/kuruluşları veya Ülkelerindeki Intersteno Ulusal Temsilcileri yoluyla birer Başarı Belgesi alırlar. Eğer ekstra sponsorluklarla ödüller sağlanması (ulusal veya uluslararası düzeyde) mümkün olursa, zamanında web sitemizde bildirilecektir.

Madde 12.

3 veya daha fazla yarışçı öğrencisi başarılı olan öğretmenlere ayrıca birer belge verilir.

Madde 13.

Yarışların resmen geçerli olabilmesi için her yarışın kesinlikle bir Eğitim Kurumunun Bilgisayar Dersliklerinde, öğretmenlerin sorumluluk, denetim ve gözetimleri altında yapılması şarttır. Yarışma 08:00 – 21:00 saatleri arasında yapılabilecektir. İlk kayıt işlemlerindeki ve yarış başlangıcındaki sağlıklı kimlik denetimlerinden başlayarak, sonuçların [adil ve dürüst] olarak sağlanmasında, Öğretmenler ve Eğitim Kurumlarının Yönetimleri hem Millî Eğitim Bakanlığına karşı hem de Intersteno Türk Yetkililerine ve İtalya ile Belçika’daki Dünya Şampiyonası Organizasyonlarına karşı sorumludurlar.

Madde 14.

Her ülkede; Intersteno Sorumlusu olarak görevli bulunan Ulusal Koordinatörler, yarışın adil olarak yapılmasını koordine ve kontrol ederler, bu nedenle yarış süresi boyunca okul ve kuruluşları ziyaret ve kontrol edebilirler.

Madde 15.

Intersteno Yönetim Kurulu (Board) son sorumludur ve yarışta iyi bir yönetim için gerektiğinde Uluslararası Jüri kurulunun kararlarını alabilir.